E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Jarný gazdovský jarmok v Krupine ZRUŠENÝ

Jarný gazdovský jarmok v tomto roku Mesto Krupina NEUSPORIADA

Na základe vyhlášky, ktorá sa zaoberá organizáciou hromadných podujatí (jarmoky, trhy, folklórne slávnosti, koncerty a pod.) s účinnosťou od 8. februára 2021 a konzultácie s RÚVZ Zvolen, Mesto Krupina tohtoročný Jarný gazdovský jarmok na amfiteátri v Krupine,

17. apríla 2021
NEORGANIZUJE.


Núdzový stav sa na Slovensku od soboty 20. marca 2021  predlžuje o 40 dní do 28. apríla 2021.

Radi by sme povzbudili verejnosť k zodpovednému správaniu počas pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19. V spoločnom záujme ochrany zdravia je veľmi dôležité rešpektovať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, jeho odporúčania a rovnako aj odporúčania regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR – ich cieľom je prispieť k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

Stále je potrebné dbať na účinné hygienické pravidlá, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny odstup od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie respirátorov v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na miestach s vyššou koncentráciou ľudí a podobne.

Ďalšie jarmoky, trhy a iné kultúrne podujatia v meste Krupina, tak ako boli plánované v roku 2021 sa budú konať v závislosti na protipandemických opatreniach v našej krajine.

HORE