E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Informácia pre občanov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

Od 10.3.2020 platí nariadenie hlavného hygienika SR, že každý, kto sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei, je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára a informovať ho o pobyte v zahraničí, ktorý ho informuje o ďalšom postupe.

Takéto osoby budú v domácej karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.

Aj rezort Ministerstva školstva vydal príkaz na zrušenie nielen školských exkurzií do zahraničia, ale aj rôznych súťaží, škôl v prírode, školských olympiád či lyžiarskych výcvikov.

HORE