E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2019
Vám oznamujeme elektronickú adresu
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: luptakova@krupina.sk

Upozorňujeme, že volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb.

HORE