E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskovej volebnej komisie

V súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 Vám oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

e-mail: luptakova@krupina.sk

Pripomíname, že posledný termín na doručenie delegačiek je do 11. februára do 24.00 hod.

V prípade doručenia delegačiek po úradných hodinách mesta, dohodnite preberanie na čísle: 0908049641.

HORE