E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Dotazník Mesta Krupina - zriadenie detských jaslí

Mesto Krupina v spolupráci s Materskou školou, Malinovského 874, Krupina má záujem o zriadenie detských jaslí, ktorým reaguje na spustenú výzvu z Eurofondov o vybudovanie a rekonštrukciu jaslí.

Prostredníctvom tohto dotazníka by sme chceli zistiť, či by bol záujem o zriadenie detských jaslí v meste Krupina.

Link na dotazník: https://goo.gl/forms/qYXJBzpDGo93LFB42

HORE