E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Dôležitý OZNAM primátora mesta Krupina

Mesto Krupina
v zastúpení primátorom mesta Ing. Radoslavom Vazanom

oznamuje rodičom neprijatých detí do Materskej školy od 1.9.2019, že Mesto Krupina vyvíja všetky kroky na získanie
a úpravu priestorov na zriadenie ďalších 2 elokovaných tried pri Materskej škole Malinovského 874, Krupina.

O ďalších krokoch a vyjadreniach kompetentných k možnosti zriadenia elokovaných tried Vás budeme priebežne informovať na stránke mesta www.krupina.sk.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE