Depozitár múzea – realizovaný projekt na ochranu zbierkových fondov

fond

V Múzeu Andreja Sládkoviča sa v jarných a letných mesiacoch roku 2019 uskutočnili práce spojené s opravou a dostavbou dreveného depozitára na zbierkové predmety, ktoré uchováva a ochraňuje mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. Medzi inými sú vo dvorovej časti múzea zastrešené aj originálne články trojičného stĺpa od Dionýza Ignáca Stanettiho z roku 1752.

Pracovníci Mestského podniku Služieb v Krupine zabezpečili odborné odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, výmenu poškodeného latkovania, inštalovali izolačnú fóliu a novú plechovú profilovanú krytinu. Zároveň zabezpečili výkop a zabetónovanie nových drevených pilierov a vybudovanie strešnej drevenej konštrukcie, ako aj výmenu poškodených drevených častí pôvodnej konštrukcie, čím sa podarilo obnoviť a zároveň rozšíriť drevený depozitár. Okrem iného pracovníci firmy v celej pohľadovej časti vymenili drevené latkovanie s novými kovovými prvkami. Výmenu dverí dodávateľsky urobil miestny stolársky majster Jozef Lômsky.

Rekonštrukcia a rozšírenie dreveného depozitára vo dvore múzea sa podarilo uskutočniť vďaka tomu, že projekt z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia, ktorý poskytol sumu vo výške 5000,- EUR, pričom sumu približne 1500,- EUR financovalo mesto Krupina zo svojho rozpočtu.

M. Lukáč, múzeum

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.