Demografia


POČET OBYVATEĽOV k 1.11.2006: 7.991
z toho:

- muži od 18 - 60 rokov: 2.482
- ženy od 18 - 55 rokov: 2.259
- deti do 18 rokov: 1.703
- ostatní obyvatelia: 1.547

VIEROVYZNANIE OBYVATEĽOV:

- katolíci: 5619
- evanjelici: 1427
- židia: 1
- gréckokatolíci: 5
- reformovaná kresťanská cirkev: 2
- pravoslávna cirkev: 2
- Jehovovi svedkovia: 7
- evanjelická cirkev metodistická: 4
- bratská jednota baptistov: 2
- cirkev adventistov siedmeho dňa: 31
- apoštolská cirkev: 8
- starokatolícka cirkev: 2
- kresťanské zbory: 1
- cirkev československá husitská: 2
- iné: 6
- nezistené: 131
- bez vyznania: 741

NÁRODNOSŤ OBYVATEĽOV:

- slovenská: 7802
- česká: 30
- maďarská: 27
- ukrajinská: 2
- rómska: 91
- moravská: 3
- nemecká: 4
- poľská: 2
- chorvátska: 1
- iná: 12



Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.