E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Blahoželanie primátora mesta pri príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším"

HORE