500. výročie reformácie v Krupine
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 5822                tlačiť článok  Tlač

500. výročie reformácie v Krupine

V Krupine podobne ako v ostatných seniorátnych centrách na Slovensku sa v nedeľu dňa 19. februára uskutočnila slávnostná spomienka a služby Božie.

V Krupine podobne ako v ostatných seniorátnych centrách na Slovensku sa v nedeľu dňa 19. februára uskutočnila slávnostná spomienka a služby Božie. 500. výročie počiatku reformácie sa odvoláva na udalosť, kedy 31. októbra 1517 augustiniánsky mních a profesor na novozaloženej univerzite Martin Luther na dvere chrámu vo Wittenbergu zavesil 95 téz proti odpustkom.

V Krupine sa na slávnostných službách Božích zúčastnili kňazi Hontianskeho seniorátu, predsedníctvo Ev. a. v. cirkvi na Slovensku – generálny biskup doc. Miloš Klátik a biskup Západného dištriktu (do ktorého patrí aj Hontiansky seniorát) a krupinský rodák Mgr. Milan Krivda a miestny zborový farár a hontiansky konsenior Mgr. Miroslav Dubek. Všetkých hostí privítal zborový dozorca Ján Horniak. Zahraničný hosť Martin Michaelis -predseda Združenia evanjelických duchovných Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví v Nemecku - pri tejto príležitosti povedal slávnostnú kázeň v nemeckom jazyku.

Pred spoveďou a Večerou Pánovou sa zborový farár Mgr. Miroslav Dubek prihovoril k Večeri Pánovej, pričom do svojho príhovoru zahrnul aj informáciu o unikátnom tzv. bzovskom kalichu z roku 1616, ktorým naposledy v roku 1671 prisluhoval Večeru Pánovu biskup Juraj Zábojník. Okrem zborového farára Mgr. Dubeka, liturgiu vykonávali aj doc. Miloš Klátik, Mgr. Milan Krivda, Mgr. Peter Ján Sotáz z CZ Baďan, Anna Gabčanová z CZ Ladzany, Mgr. Ján Tóth z CZ Hontianske Moravce a Mgr. Milan Bartko z CZ Devičie.

Po obede slávnosť pokračovala kultúrnym programom a prednáškou. Historické peripetie vzniku a vývoja Hontianskeho seniorátu od 16. storočia až do dnešných dní objasnil historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine PhDr. Miroslav Lukáč. Pamätnú medailu okrem vybraných – kňazov, dozorcov farností Hontianskeho seniorátu – obdržali aj bývalý senior a zborový farár z Devičia Mgr. Milan Šimko a taktiež primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, a to za spoluprácu s miestnym ev. a. v. cirkevným zborom a všestrannú podporu v rôznych oblastiach spoločenského života. Za ocenených sa krátko prihovorili Radoslav Vazan, Milan Šimko a Ľudmila Blašková.

Potom zhromaždenie pozdravili generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč a generálny biskup Miloš Klátik. Zablahoželali oceneným a poďakovali im za všetko, čo pre evanjelickú cirkev urobili. Hudobnú zložku obradov zabezpečili Spevokol CZ Pliešovce, hudobná skupina CZ Sása, spevokol CZ Prenčov a detský spevokol Svetielka z CZ Pliešovce. Ev. a. v. chrám vyzdobili obrazy, vyšité v rámci Spoločenstva evanjelických žien, ktoré približujú pohnuté dejiny evanjelikov na Slovensku. V popredí bol umiestený obraz Modlitba za Slovensko (podľa básne Milana Rúfusa), ktorý vyšívali ženy z Hontianskeho seniorátu. Ako spomienkou si mohli všetci odniesť pamätnú záložku s fotografiou historického kalicha z r. 1616 a s informáciami o tomto podujatí a ďalších seniorálnych stretnutiach k 500. výročiu reformácie. Zároveň vzácnou pamiatkou bola vystavená najstaršia matrika na Slovensku. Zároveň si všetci mohli v priestoroch zborového domu pozrieť aj putovnú výstavu 500 rokov reformácie ECAV na Slovensku a prezentáciu Strediska Evanjelickej diakonie v Sazdiciach.

Štafetu osláv a putovnú štandardu prebralo predsedníctvo Zvolenského seniorátu – senior Mgr. Ján Čáby z CZ Ostrá Lúka, a pozval veriacich do Banskej Bystrice, kde sa 12. marca 2017 bude konať ďalšie seniorálne stretnutie. Konsenior Dubek na záver všetkých pozval na celocirkevné podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci Hontianskeho seniorátu v Banskej Štiavnici 29. marca 2017, kde Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (GEKE) odovzdá desiatim slovenským mestám titul „Mesto reformácie“.

O podujatí referovali aj médiá – oficiálne webové sídlo Ev. a. v. cirkvi na Slovensku, ako aj Slovenská televízia (RTVS) v programe Televízny posol v premiére dňa 12. 3. 2017.

PhDr. Miroslav Lukáč, historik múzea

Odkaz na reláciu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11709/120366#680
Odkaz na text a fotografie: http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/zo_6_senioralneho_stretnutia_k_500_vyrociu_reformacie_v_krupine


Fotogaléria - 500. výročie reformácie v Krupine

500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine500. výročie reformácie v Krupine

Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom