Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 2017
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 4193                tlačiť článok  Tlač

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 2017

V krásnom prostredí bývalého pionierskeho tábora na Tepličkách pri Krupine sa 26. apríla 2017 konalo okresné kolo Mladých záchranárov civilnej ochrany II. stupňa

V krásnom prostredí bývalého pionierskeho tábora na Tepličkách pri Krupine sa 26. apríla 2017 konalo okresné kolo Mladých záchranárov civilnej ochrany II. stupňa základných škôl pre školy so sídlom v okresoch Krupina a Zvolen. Vyhlasovateľom súťaže bola ako aj po iné roky Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. O hladký priebeh pretekov sa postaral odbor krízového riadenia Okresného úradu Krupina a odbor krízového riadenia Okresného úradu Zvolen v spolupráci s Centrom účelových zariadení Piešťany – stredisko Krupina – Tepličky, RC&T Detva s.r.o. a OR HaZZ Zvolen – Hasičská jednotka v Krupine.

Cieľom súťaže je pripraviť mladých ľudí na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof alebo teroristických útokov s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov.

V stredu 26. apríla žiaci úspešne dorazili na miesto konania súťaže. Riaditeľ podujatia Ing. Peter Filuš, prednosta Okresného úradu Krupina na zahájení privítal prítomných hostí pána primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana a pána prednostu Okresného úradu Zvolen Ing. Samira Moumaniho. Po slávnostnom príhovore sa ujala slova hlavná rozhodkyňa súťaže Ing. Darina Zelenáková, ktorá oboznámila súťažiacich s organizačnými pokynmi súťaže pričom zdôraznila, aby súťažiaci dbali hlavne na svoju bezpečnosť. Zároveň popriala všetkým pretekárom veľa úspechov pri plnení stanovených disciplín. Po úvodných ceremóniách, zložených sľuboch a prehliadke trate sa mohlo začať štartovať. Do súťaže sa prihlásilo 13 družstiev, pričom z okresu Krupina bolo 7 družstiev a z okresu Zvolen bolo prihlásených 6 družstiev.

Chlapci a dievčatá si overili svoje vedomosti v oblasti civilnej ochrany, pohybe a pobyte v prírode, zdravotníckej príprave, požiarnej ochrane, streľbe zo vzduchovej pušky, a zároveň si vyskúšali svoju zručnosť a fyzickú zdatnosť pri plnení stanovených úloh. Z tvári súťažiacich bolo možno vyčítať napätie, bojovnosť, nadšenie, ale aj sklamanie, keď sa niečo nepodarilo tak, ako sa očakávalo. Aj terén dal niekomu zabrať. O trinástej hodine bolo dobojované, body zrátané....

Po uplynutí času na podanie protestov sa mohlo pristúpiť k vyhodnoteniu súťaže. Na majstrovstvá Slovenska postúpil víťaz z každého uskutočneného okresného kola pričom počet získaných bodov nebol pre postup víťazného družstva rozhodujúci. Za okres Krupina do ďalšej súťaže postúpilo družstvo zo Základnej školy E.M. Šoltésovej Krupina a za okres Zvolen víťazom sa stalo družstvo zo Základnej školy P. Jilemnického 1813/1 Zvolen.

Vďaka Sekcii krízového riadenia MV SR a sponzorom boli ocenené vecnými cenami a diplomami nielen víťazné družstvá, ale aj všetci účastníci súťaže. Poďakovanie za hladký priebeh súťaže patrí všetkým rozhodcom, pedagógom a ďalším účastníkom,  ktorí pomohli pri príprave mladej generácie na situácie, ktoré preveria ich pripravenosť a zručnosť v prípade ohrozenia života a zdravia, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Spracovala Ing. Mária JakubováSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom