Spoznávajme svoj kraj a spoznáme samých seba
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 59667                tlačiť článok  Tlač

Spoznávajme svoj kraj a spoznáme samých seba

Tak znie názov projektu, ktorý podporila Nadácia Orange (program: Šanca pre váš región 2013) finančným príspevkom 2.500,00 eur.

Tak znie názov projektu, ktorý podporila Nadácia Orange (program: Šanca pre váš región 2013) finančným príspevkom 2.500,00 eur. Predkladateľom projektu je Mikroregión Krupinská planina, ktorý združuje právnické a fyzické osoby z 15 obcí krupinského okresu a snaží sa hľadať finančné prostriedky na aktivity, ktoré vychádzajú z potrieb nášho regiónu. V spolupráci z mestom Krupina, ktoré prisľúbilo finančnú aj technickú pomoc pri budovaní chodníka, v spolupráci s členmi Klubu slovenských turistov a s Národným lesníckym centrom vo Zvolene plánujeme vytvoriť náučný chodník, ktorý turistov prevedie po lokalitách, ktoré sú zaujímavé z hľadiska prírodného, kultúrneho, historického a predstaví im jedinečné miesta v okolí Krupiny.

Vytypované lokality budú označené informačnými panelmi s údajmi o význame krajinných prvkov v danej lokalite a o význame miesta z hľadiska pestovania pôvodných tradičných druhov. Chodník bude tvoriť uzavretý okruh - cca 5 km - kde na pomerne malej vzdialenosti bude možné nájsť rôzne krajinné prvky ako napríklad jazierko, mokraď, polia, lúky, dreviny, vidiecke osídlenie. Trasa chodníka sa nachádza v blízkosti mesta a preto vytvára ideálny priestor pre organizovanie prechádzok, školských výletov a vychádzok pre miestnych obyvateľov a taktiež pre turistov.

Základná škola E.M. Šoltésovej bude držať patronát nad týmto náučným chodníkom, bude udržiavať čistotu a funkčnosť chodníka a využívať ho pri environmentálnej výchove spolu s ostatnými školskými zariadeniami. Veríme, že vybudovanie chodníka prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov v našom regióne, k rozvoju komunitného života a vytvorí nové príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času. Slávnostné otvorenie náučného chodníka je naplánované na september, počas 7. ročníka Dní mesta Krupina.

„Tento projekt sa realizuje vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange“Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom