Rekonštrukcia Husitskej bašty pokračuje
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 6119                tlačiť článok  Tlač

Rekonštrukcia Husitskej bašty pokračuje

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Krupina znovu v roku 2015 požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o dotáciu na opravu strechy a nevyhnutnú sanáciu koruny muriva a opravu plášta Husitskej bašty.

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Krupina znovu v roku 2015 požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o dotáciu na opravu strechy a nevyhnutnú sanáciu koruny muriva a opravu plášta Husitskej bašty. Už v predchádzajúcich rokoch ministerstvo prispelo na pamiatkový a umelecko-historický výskum (M. Šimkovic, M. Lukáč, 2012) i projektovú dokumentáciu (Ing.arch. Peter Nižňanský z Banskej Štiavnice, 2014) a tiež sanáciu strešného krovu – preparáciu poškodených častí a výmenu šindľovej krytiny (2015).

MK SR v tomto roku pridelilo dotáciou vo výške 10 000,- EUR, ktorá by mala spolu s financiami farnosti vo výške najmenej 1500,- EUR pokryť časť plánovaných nákladov na opravu plášťa (vonkajšieho muriva) a koruny muriva bašty. Po dokončení tejto fázy projektu, ktorá bude rozdelená na 2 časti, by mala byť bašta - najstaršia fortifikačná mestská stavba v Krupine a širokom okolí - uchránená od rýchlejšej degradácie muriva, a tak uchránená pre budúce generácie.

Na príprave projektu sa podieľali správca Farnosti Krupina Mgr. Emil Gallo, MIC, ako odborný garant, kronikár mesta a Mgr. Anna Surovcová. Dokončenie tejto fázy opravy mal na starosti už nový správca farnosti Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., ktorý od občianskeho združenie Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom z blízkeho Bzovíka zabezpečil lešenie, za čo im patrí poďakovanie.

M. Lukáč, kronikár mestaSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom