Použitie finančných prostriedkov z príspevku recyklačného fondu
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 6083                tlačiť článok  Tlač

Použitie finančných prostriedkov z príspevku recyklačného fondu

Mestá a obce na základe ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov

Mestá a obce na základe ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mohli žiadať aj v roku 2016 o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu za separáciu odpadu na svojom území. Túto možnosť využilo aj Mesto Krupina.

V roku 2016 Mesto Krupina obdržalo z Recyklačného fondu za vytriedené množstvo odpadov za rok 2015 a za I. polrok 2016 príspevok vo výške 11 249,00 €.

Tieto finančné prostriedky slúžia na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, ako sú investičné náklady, manipulácia, doprava na zhodnotenie vyseparovaných zložiek a podpora propagácie separovania.

Oddelenie výstavby, ŽP a RRSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom