Podpora futbalu v Krupine
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 5843                tlačiť článok  Tlač

Podpora futbalu v Krupine

Mestský futbalový klub STROJÁR je združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

Mestský futbalový klub STROJÁR je združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. ako dobrovoľné združenie občanov, ktorí prostredníctvom združenia vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných činnostiach a aktivitách.

Futbalový klub v súčasnosti zastrešuje nasledovné družstvá:

 

1. Prípravka U 11 – MO Zvolen
2. Mladší žiaci U 13 – II. liga stred – skupina JUH
3. Starší žiaci U 15 – II. liga stred – skupina JUH
4. Dorast U 19 – II. liga stred – skupina JUH
5. Dospelí – V. liga – skupina C

K športovým aktivitám sa snaží pritiahnuť predovšetkým deti a mládež, vedie ich k zdravému životnému štýlu, odpútava ich od nástrah dnešnej doby (virtuálny svet, pasivita a pod.). V tréningovom procese uplatňuje zásady kolektivizmu, spolupráce, zodpovednosti a vzájomného rešpektovania sa.

V záujme vytvorenia čo najlepších podmienok pre hráčov všetkých vekových kategórií, podal MFK Strojár Krupina žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti s cieľom podpory rozvoja telesnej kultúry detí a mládeže.

Predloženú žiadosť podporili poslanci BBSK za okres Krupina Ing. Radoslav Vazan a Štefan Matejkin dotáciou vo výške 1.200 EUR. Finančné prostriedky boli použité na podporu futbalu v Krupine formou nákupu zápasových futbalových lôpt pre žiacke družstvá (straší žiaci, mladší žiaci, mladší žiaci B – U13, mladší žiaci C – U11) a na zabezpečenie jednotného športového oblečenia pre kategóriu dospelých.

Zlepšenie materiálno – technického vybavenia MFK Strojár pomôže skvalitniť tréningové podmienky klubu a osloviť čo najväčší počet potenciálnych hráčov najmä z radov detí a mládeže.Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom