Voľby do orgánov BBSK 2013
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1622298                tlačiť článok  Tlač

Voľby do orgánov BBSK 2013

Mesto Krupina v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3.7.2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnia

v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Voľby sa uskutočnia vo volebných miestnostiach, ktorých presný rozpis nájdete v dokumente Určenie volebných okrskov pre voľby do VÚC 9. novembra 2013.

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb. Volič po príchode do volebnej miestnosti predloží okrskovej komisii platný preukaz totožnosti, ktorým okrsková komisia zisťuje, či je táto osoba zhodná s osobou zapísanou v zozname voličov, prip. ak nie je zapísaná do zoznamu voličov, či ma trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.

Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa pokynmi predsedu okrskovej volebnej komisie. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Určenie volebných okrskov pre voľby do VÚC 9. novembra 2013
Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií
Zoznam kandidátov na voľby predsedu BBSK
Zoznam kandidátov na voľby zastupiteľstva BBSK
Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Výsledky volieb do orgánov BBSK v meste Krupina - 9. novembra 2013
Výsledky volieb do orgánov BBSK v okrese Krupina - 9. novembra 2013
Výsledky volieb do orgánov BBSK v meste Krupina - 23. novembra 2013


Súvisiace odkazy: Parlamentné voľby 2002, Komunálne voľby 2002, Voľba prezidenta 2004, Voľby do orgánov BBSK 2005, Voľby do NR SR 2006, Komunálne voľby 2006, Voľba prezidenta 2009, Voľby do NR SR 2016, Voľby do EP 2009, Voľby do orgánov BBSK 2009, Voľby do NR SR 2010, Komunálne voľby 2010, Voľby do NR SR 2012, Voľba prezidenta 2014, Voľby do EP 2014, Komunálne voľby 2014, Referendum 2015, Voľby do orgánov BBSK 2017,
midle_bottom


side_bottom