Komunálne voľby 2014
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 864713                tlačiť článok  Tlač

Komunálne voľby 2014

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
15. novembra 2014 v meste KRUPINA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.356
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 3.333
Počet odovzdaných obálok: 3.332
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta: 3.280

 

VOĽBY NA PRIMÁTORA MESTA

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na primátora mesta

Stanislav DADO

343
Mgr. Marián HECL
645
Mgr. Oľga LÁSLOVÁ
62
Ing. Eva LUKÁČOVÁ
548
Ing. Ján MACKO
560
Ing. Radoslav VAZAN
1.122

 

VOĽBY NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.356
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 3.333
Počet odovzdaných obálok: 3.332
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby
do mestského zastupiteľstva:
3.243

 

Výsledky volieb - kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva
Výsledky volieb - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o počte obyvateľov
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Delegovanie členov a náhradníkov do MVK a OVK - všeobecná informácia
Odovzdávanie kandidátnych listín
Príloha k počtu podpisov na petíciu
Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - tlačivo
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - tlačivo
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v meste KRUPINA
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v meste KRUPINA
VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane


Súvisiace odkazy: Parlamentné voľby 2002, Komunálne voľby 2002, Voľba prezidenta 2004, Voľby do orgánov BBSK 2005, Voľby do NR SR 2006, Komunálne voľby 2006, Voľba prezidenta 2009, Voľby do NR SR 2016, Voľby do EP 2009, Voľby do orgánov BBSK 2009, Voľby do NR SR 2010, Komunálne voľby 2010, Voľby do NR SR 2012, Voľby do orgánov BBSK 2013, Voľba prezidenta 2014, Voľby do EP 2014, Referendum 2015, Voľby do orgánov BBSK 2017,
midle_bottom


side_bottom